Kansainvälinen partneriverkosto

Laajan kokemuksemme ja vahvan partneriverkostomme avulla voimme olla yrityksenne tukena ja luottopelaajana sen laajentaessa liiketoimintaansa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Pohjois-Afrikassa tai Aasiassa.

  • Markkinaselvitykset
  • Avustaminen jakelukanavien valinnassa
  • Avustaminen paikallisen partneriverkoston luomisessa
  • Avustaminen tytäryritysten tai maaorganisaatioiden toiminnan käynnistämisessä
  • Avustaminen paikallisissa laki- ja veroasioissa

 

Lagerkvist & Partners on liikkeenjohdon konsulttitoimisto, joka on juuriltaan pohjoismainen, mutta toiminnassaan globaali. Yhtiö on toiminut Ruotsissa jo vuodesta 1984 ja tänä päivänä yhtiöllä on 41 konttoria 40 maassa. Lagerkvist & Partners konsultoi yrityksiä ja muita organisaatioita mm. strategiaprosesseissa ja strategian toimeenpanossa, toiminnan tehokkuuden parantamisessa ja yrityskulttuurin kehittämisessä. Lagerkvist & Partnersilla on myös vahva kokemus ja osaaminen erilaisista kansainvälisistä M&A –hankkeista ja muista yritysjärjestelyistä. Lagerkvist & Partnersilta löydätte myös tarvittaessa konsultin johtamaan määräajaksi yrityksenne liiketoimintoja.

3K Advisor Group Ltd © 2004